ru uk en-us af

.


1   2     >>  
Категорія Стандартизація  

Сертифікація в діяльності ЄЕК ООН
Розробка рекомендацій по взаємному визнанню. Значну роль у становленні та розвитку міжнародної та національної сертифікації, з одного боку, і в усуненні технічних бар`єрів у торгівлі-з іншого, зіграли прийняті ЄЕК ООН Рекомендації Визнання результатів випробувань , спрямовані на сприяння двостороннім і багатостороннім угодам про взаємне визнання.

Стандартизація в рамках Співдружності Незалежних Держав СНД
В області сертифікації прийнятий Перелік міждержавних нормативних документів, що встановлюють єдині порядки сертифікації пріоритетних груп продукції та послуг, який містить 21 документ з сертифікації: харчових продуктів, продовольчої сировини, іграшок, столових приладів, тютюну, чаю, засобів зв`язку та ін. В перелік включені і документи по послугах, таким, як туризм, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, готельний сервіс та ін. Розробка половини документів доручена Росії.

Сертифікація в США
У США діють численні закони з безпеки різних видів продукції, які і служать правовою основою сертифікації відповідності. Найбільш широким діапазоном дії відрізняється Закон про безпеку споживчих товарів.

Фінансування державної стандартизації
Роботи з державної стандартизації фінансуються відповідно до положень Закону Про стандартизацію . У ньому виділені ті напрямки діяльності, які фінансує держава, і наведені джерела фінансування.

Удосконалення стандартизації систем забезпечення якості
На сьогоднішній день стандарти ISO серії 9000 визнані практично всіма країнами світу, прийняті в якості національних та впроваджені безліччю фірм.

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення в банківській справі
На міжнародному, національному та корпоративному рівнях в країнах з добре розвиненою інфраструктурою кредитного і грошового обігу стандартизовані показники якості фінансових і банківських технологій, кредитної та інвестиційної політики, автоматизованих систем управління фінансовими ресурсами і розрахунково-касових операцій, а також вимоги до них.
1   2      >>         

Сайт є приватним зібранням матеріалів і являє собою аматорський інформаційно-освітній ресурс. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Адміністрація не претендує на авторство використаних матеріалів. Всі права належать їх правовласникам